340 objects found

Filter

Type of object

Script (3 categories)

 • Arabic: 2
 • Javanese: 335
 • Latin: 2

Language (4 categories)

 • Indonesian: 2
 • Malay: 3
 • Javanese: 334
 • Madurese: 1

Owner (1 category)

 • Kraton Surakarta: 340

Colour of writing material (3 categories)

 • unknown: 1
 • white: 149
 • yellowish-white: 189

Writing material (1 category)

 • paper: 340

Subject matter (22 categories)

 • miscellaneous: 1
 • astronomy/astrology: 1
 • history: 38
 • natural sciences: 1
 • poetry: 16
 • prose: 2
 • encyclopaedia: 3
 • travel: 2
 • biography: 12
 • erotica: 3
 • Babad: 195
 • Genealogy: 3
 • archival materials: 3
 • Wayang: 30
 • Piwulang: 6
 • Pawukon: 1
 • Primbon: 1
 • music/dance: 19
 • religion: 4
 • literature: 18
 • region: 233
 • Southeast Asia: 233

Region (4 categories)

 • Southeast Asia: 336
 • Other: 1
 • Islamic world / MENA region: 1
 • Central Asia: 1

Color of the ink (4 categories)

 • black: 340
 • red: 3
 • green: 1
 • yellow: 1

Script stype (1 category)

 • unidentified: 219

Type of entry (4 categories)

 • multitext manuscript: 41
 • text from a multitext manuscript: 9
 • manuscript: 277
 • other: 6

Active filters

 • + Owner: Kraton Surakarta

Reset filters

Manuscripts

ClassmarkTitleAuthorRecord typeLanguageDate
[ID-KSUR] KS 75.9 242 Ca
 • multitext manuscript
 • Javanese
  [ID-KSUR] KS 75.10 242 Ca
  • multitext manuscript
  • Javanese
   [ID-KSUR] KS 75.11 242 Ca
   • multitext manuscript
   • Javanese
    [ID-KSUR] KS 75.13 242 Ca
    • multitext manuscript
    • Javanese
     [ID-KSUR] KS 75.14 242 Ca
     • multitext manuscript
     • Javanese
      [ID-KSUR] KS 75.12 242 Ca
      • multitext manuscript
      • Javanese
       [ID-KSUR] KS 75.15 242 Ca
       • multitext manuscript
       • Javanese
        [ID-KSUR] 257 Ca
        • Serat Sri Utama : nyariosaken nalika Ngabehi Atmasukadga kautus ngirid Raden Tumenggung Arungbinang dhumateng Wanagiri
        • manuscript
        • Javanese
         [ID-KSUR] 254 Ca
         • manuscript
         • Javanese
          [ID-KSUR] 252 Ca
          • Serat Sri pustaka madyapada = Babad prang Eropah (1914-19180, jilid XVI-XVIII
          • manuscript
          • Javanese
           [ID-KSUR] 253 Ca
           • Serat Sri pustaka madyapada = Babad prang Eropah (1914-1918), jilid XIX - XXI
           • RT. Arungbinang
           • manuscript
           • Javanese
            [ID-KSUR] 155 Ca
            • manuscript
            • Javanese
             [ID-KSUR] 230 Ca
             • manuscript
             • Javanese
              [ID-KSUR] uncat (Sajarah I)
              • [Serat Klempakan]
              • multitext manuscript
              • Javanese
               [ID-KSUR] uncat (Sajarah IX)
               • Serat Babad Majapahit
               • manuscript
               • Javanese
                [ID-KSUR] 126 Na
                • Para panjenengan nata binathara ing pulo Jawi
                 • Javanese
                  [ID-KSUR] 126 Na
                  • Para panjenengan nata binathara ing pulo Jawi
                   • Javanese
                    [ID-KSUR] 194 Na (a)
                    • Punika serat jumenengan nata binathara ing pulo Jawi sadaya
                     • Javanese
                      [ID-KSUR] 23 Ca
                      • [Urutanipun para Guprenur Jendral Batawil]
                      • multitext manuscript
                      • Javanese
                       [ID-KSUR] 23 Ca
                       • [Urutanipun para Residhen ing Surakarta]
                       • multitext manuscript
                       • Javanese
                        [ID-KSUR] 23 Ca
                        • [Urutanipun para Petor utawi Assisten ing Surakarta
                        • multitext manuscript
                        • Javanese
                         [ID-KSUR] (M) 471/XIII
                         • Serat Babad Giyanti
                         • manuscript
                         • Javanese
                          [ID-KSUR] 142 Na
                          • Kidungan dhanghyangan
                          • multitext manuscript
                          • Javanese
                           [ID-KSUR] uncat
                           • Serat Babad Prayut dumugi Pakepung
                           • manuscript
                           • Javanese
                            [ID-KSUR] uncat
                            • [Serat Babad palihan nagari]
                            • manuscript
                            • Javanese
                             [ID-KSUR] 160 Na
                             • Serat Babad Ngayogyakarta
                             • manuscript
                             • Javanese
                              [ID-KSUR] 54 Ca
                              • Serat Babad Ngayogyakarta
                              • manuscript
                              • Javanese
                               [ID-KSUR] 118 Ka
                               • Serat Babadipun Kangjeng Ratu Kancana karan asma Kangjeng Ratu Beruk Prameswari-dalem Ingkang Sinuhun kaping III.
                               • manuscript
                               • Javanese
                                [ID-KSUR] 455 Ra
                                • Serat Wiyosan para nata
                                • manuscript
                                • Javanese
                                 [ID-KSUR] uncat/sajarah
                                 • manuscript
                                 • Javanese
                                  [ID-KSUR] 210 Ca
                                  • Serat Babad Ngayogyakarta, I = Babad Betawi I
                                  • multitext manuscript
                                  • Javanese
                                   [ID-KSUR] 99 Ca
                                   • Serat Babad Ngayogyakarta, II = Babad Betawi II
                                   • multitext manuscript
                                   • Javanese
                                    [ID-KSUR] 185 Ca
                                    • Serat Babad Ngayogyakarta, III = Babad Betawi III
                                    • multitext manuscript
                                    • Javanese
                                     [ID-KSUR] 227 Ca
                                     • Serat Babad nitik ing Ngayogya
                                     • manuscript
                                     • Javanese
                                      [ID-KSUR] 209 Ca
                                      • Serat Babad bedhahipun Karaton Ngayogyakarta, Ongka I
                                      • manuscript
                                      • Javanese
                                       [ID-KSUR] 213 Na
                                       • Serat Babad bedhahipun Karaton Ngayogyakarta, Ongka II
                                       • manuscript
                                       • Javanese
                                        [ID-KSUR] 55 Ca
                                        • Serat Babad Ngayogyakarta awit mentas jumeneng-dalem Sinuwun kaping tiga dumugi krama-dalem Ingkang Sinuwun kaping sakawan.
                                        • manuscript
                                        • Javanese
                                         [ID-KSUR] 242 Ca
                                         • multitext manuscript
                                         • Javanese
                                          [ID-KSUR] 242 Ca
                                          • multitext manuscript
                                          • Javanese
                                           [ID-KSUR] 242 Ca
                                           • Serat Prabu Sindhula
                                           • text from a multitext manuscript
                                           • Javanese
                                            [ID-KSUR] 242 Ca
                                            • Serat Sajarah Nagari Wangsul
                                            • text from a multitext manuscript
                                            • Javanese
                                             [ID-KSUR] 242 Ca
                                             • Serat Boma Kawya
                                             • text from a multitext manuscript
                                             • Javanese
                                              [ID-KSUR] 242 Ca
                                              • Jeng Prabu Suleman
                                              • text from a multitext manuscript
                                              • Javanese
                                               [ID-KSUR] 228 Ha
                                               • Serat Babad warni-warni
                                               • multitext manuscript
                                               • Javanese
                                                [ID-KSUR] 228 Ha
                                                • Serat Babad sangkala
                                                • multitext manuscript
                                                • Javanese
                                                 [ID-KSUR] 115 Na
                                                 • [Kaol saking kitab Tapsir saha kaol saking kitab Musarar]
                                                 • multitext manuscript
                                                 • Javanese
                                                  [ID-KSUR] 115 Na
                                                  • multitext manuscript
                                                  • Javanese
                                                   [ID-KSUR] 255 Ca
                                                   • manuscript
                                                   • Javanese
                                                    [ID-KSUR] 6 Ta
                                                    • Cathetan pawukon
                                                     • Javanese
                                                      [ID-KSUR] 6 Ta
                                                      • Serat Candrasangkala
                                                       • Javanese