28 objects found

Filter

Script (3 categories)

 • Javanese: 22
 • Pegon: 1
 • Latin: 5

Language (3 categories)

 • Arabic: 1
 • Malay: 3
 • Javanese: 25

Owner (4 categories)

 • Staatsbibliothek zu Berlin: 3
 • Sammlung von Opan Safari: 2
 • Kraton Yogyakarta: 11
 • Museum Sonobudoyo: 12

Format (1 category)

 • codex: 3

Colour of writing material (7 categories)

 • unknown: 1
 • brownish: 4
 • yellowish-brown: 6
 • white: 1
 • yellowish-white: 9
 • brown: 2
 • yellowish: 3

Writing material (1 category)

 • paper: 28

Subject matter (4 categories)

 • law: 3
 • Adat-Istiadat: 28
 • region: 28
 • Southeast Asia: 28

Region (1 category)

 • Southeast Asia: 28

Color of the ink (3 categories)

 • black: 28
 • blue: 1
 • silver: 1

Script stype (3 categories)

 • Arabic script: 1
 • unidentified: 10
 • Arabic script → Thuluth: 1

Type of entry (2 categories)

 • text from a multitext manuscript: 1
 • manuscript: 27

Active filters

 • + Subject matter: Adat-Istiadat

Reset filters

Manuscripts

ClassmarkTitleAuthorRecord typeLanguageDate
[DE-SBB] Ms. or. fol. 3150
  • manuscript
  • codex
  • Malay
   [DE-SBB] Ms. or. fol. 3151
    • manuscript
    • codex
    • Malay
     [DE-SBB] Ms. or. fol. 3152
      • manuscript
      • codex
      • Malay
       [ID-KYOG] D.27a
        • manuscript
        • Javanese
         [ID-KYOG] D.27
          • manuscript
          • Javanese
           [ID-KYOG] D.36
            • manuscript
            • Javanese
             [ID-KYOG] E.58
              • manuscript
              • Javanese
               [ID-KYOG] D.28
                • manuscript
                • Javanese
                 [ID-KYOG] E.59
                  • manuscript
                  • Javanese
                   [ID-KYOG] E.60
                    • manuscript
                    • Javanese
                     [ID-KYOG] E.61
                      • manuscript
                      • Javanese
                       [ID-KYOG] E.50
                        • manuscript
                        • Javanese
                         [ID-KYOG] E.63
                          • manuscript
                          • Javanese
                           [ID-KYOG] E.51
                            • manuscript
                            • Javanese
                             [ID-MUSSON] PBC 113
                              • manuscript
                              • Javanese
                               [ID-MUSSON] PBC 10
                                • manuscript
                                • Javanese
                                 [ID-MUSSON] PBC 18
                                  • manuscript
                                  • Javanese
                                   [ID-MUSSON] PB C 37
                                    • manuscript
                                    • Javanese
                                     [ID-MUSSON] MSB / F. 21
                                     • Cariyosing Tosan Wesiaji saking Panembahan ing Karang (Bethara Madhik) (h.i)
                                      • manuscript
                                      • Javanese
                                       [ID-MUSSON] MSB / F. 26
                                       • Buku Gambar Warni-warni, Uwi Papethaning nagari Majapahit, kaliyan sanes-sanesipun, Utawi karaton Dalam ing Nagari Ngayogyakarta Adiningrat. (h.1).
                                        • manuscript
                                        • Javanese
                                         [ID-MUSSON] MSB / F. 19
                                         • Cariyosing Para Empu Pandhe (sampel, h.1, h.iii)
                                          • manuscript
                                          • Javanese
                                           [ID-MUSSON] MSB / F. 24
                                           • Niticuriga, Met korte inhoud (sampel, h.i, h.ii).
                                            • manuscript
                                            • Javanese
                                             [ID-MUSSON] MSB / F. 37
                                             • Gambar Tosan Aji (Jilid II)
                                              • manuscript
                                              • Javanese
                                               [ID-MUSSON] MSB / F. 36
                                               • Kagoengan Dalem Tjonto Dedamel
                                                • manuscript
                                                • Javanese
                                                 [ID-MUSSON] MSB / F. 38
                                                 • Serat Pakem Pusaka
                                                  • manuscript
                                                  • Javanese
                                                   [ID-MUSSON] MSB / F. 17
                                                   • Serat Empu (h. judul) : Serat-serat Kempalan (sampul)
                                                    • manuscript
                                                    • Javanese
                                                     [ID-OPAN] Crb/OS/22A/2012
                                                      • text from a multitext manuscript
                                                      • Javanese
                                                       [ID-OPAN] Crb/OS/24/2012
                                                        • manuscript
                                                        • Arabic
                                                        • Javanese